En vårdnadstvist är vanligtvis extremt tuff och svår att hantera själv. För dig som bor i Stockholm finns flera vägar till hjälp.

Steg ett vid vårdnadstvist – kontakta Stockholm kommun

I alla svenska kommuner finns det familjerättssekreterare. Genom att kontakta dem kan gratis tider för samarbetssamtal bokas. Det är samtal där bägge vårdnadshavarna träffas för att tillsammans försöka lösa vårdnadstvist i Stockholm. Familjesekreterarens roll är att hålla i samtalet, leda det framåt och hjälpa bägge parter att komma till tals.

Samarbetssamtal är därmed något som sker när föräldrarna fortfarande kan samtala och en gemensam vilja finns att lösa problemet utan juridisk hjälp. Det är även frivilligt så om en part inte kommer behöver dessa samtal avbrytas.

Steg två – Boka en kostnadsfri rådgivning hos jurist

Kommer ni inte överens via samarbetssamtalen hos kommunens socialkontor? Eller kommer inte ens bägge parter till de bokade mötena? Nästa steg är att kontakta en jurist i Stockholm med specialinriktning mot familjerätt. Flera av dessa erbjuder kostnadsfritt första besök. Det kan exempelvis innebära 20 minuters gratis konsultation.

Eftersom ingen jurist kan sättas sig in i fallet helt och hållet på 20 minuter kan inte problemet lösas på plats. Däremot kan generella råd ges och förslag på hur personen kan gå vidare. Skulle du inte känna dig väl bemött finns alltid möjligheten att söka upp någon annan juristbyrå i Stockholm som erbjuder liknande gratis konsultation.

Steg 3 – Juristhjälp vid domstolsförhandling

Den som bestämmer sig att gå vidare och dra en vårdnadstvist till domstol behöver en jurist till hjälp. Det går visserligen att gå till förhandling utan något juridiskt ombud men det är ytterst sällan som detta förekommer. Orsaken är att väldigt få är helt insatt i lagar och regler som ligger till grund för de kommande domstolsförhandlingarna.

Vad kostar det och vem betalar?

Staten har en fastställd rättshjälpstaxa som många jurister i Stockholm följer. År 2022 innebar det en timkostnad på 1802,50 kronor. För de flesta privatpersoner är det omöjligt att betala för detta arbete själv men ekonomisk hjälp går att få från flera håll.

  • Rättsskydd i hemförsäkringen
    I alla hemförsäkringar finns ett rättsskydd. Det är denna försäkringsdel som kan ersätta för juridiska merkostnader vid en vårdnadstvist.
  • Statlig rättshjälp
    Det är även möjligt att ansöka om statlig rättshjälp. Prata med din jurist och få hjälp med olika lösningar för att täcka kostnaden.
Vid vårdnadstvist i Stockholm kan följande hjälp ges

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *