Stålbandning – för stark och hållbar förpackning av varor

Om du behöver ett slitstarkt alternativ för att förpacka dina varor inför frakt eller förvaring är stålbandning rätt metod.

Stålband är ett förpackningsmaterial som används för att förpacka en mängd olika varor, dels inför transport och dels när de ska förvaras på ett lager. I denna artikel berättar vi mer om stålbandning och dess användningsområden.

Stålbandning – ett beprövat förpackningssätt

Man har använt stålbandning under lång tid för att banda olika föremål. Det är särskilt passande för tungt gods, på grund av hög hållfasthet och låg töjning (den som istället behöver en bandningsmetod som ger större möjlighet till töjning bör använda sig av plastband). Jämfört med plastbandning har stålbandning även den fördelen att det kan användas för bandning av varma produkter.

Material och användningsområden

Stålbandning görs med ett stålband av kallvalsat stål. Olika stålband har olika hög hållfasthet. Du bör använda ett stålband med extra hög hållfasthet om du tror att materialet kommer att utsättas för hög chockbelastning.

Några typiska användningsområden för stålbandning är för att frakta mycket tung last på båtar eller tåg. Det kan exempelvis röra sig om frakt av trästockar.

Beroende på vad du ska använda stålbandningen till, och hur stort det föremål är som du ska stålbanda, kan du köpa stålbandet i olika format, det vill säga i olika storlek, bandbredd och tjocklek. Stålbandet levereras på en spole.

Verktyg för stålbandning

För att förpacka dina varor med stålband behöver du ett bandningsverktyg eller en bandningsmaskin. Det finns både manuella och automatiska stålbandningsverktyg. Det finns bandningsverktyg för snittförslutning som passar bra för stålbandning av exempelvis pallar, balar och andra platta paket. Ska du däremot förpacka ett mindre och runt objekt kan du använda dig av ett manuellt verktyg för stålband med plombförslutning. För stålbandning av oregelbundna objekt kan du använda ett pneumatiskt drivet bandningsverktyg. Som du ser finns det många olika bandningsverktyg och bandningsmaskiner, och de är till för olika ändamål. Därför är det bra att höra sig för hos en återförsäljare av stålband och bandningsverktyg för att fråga om stålbandning är rätt sätt att förpacka dina varor, och i så fall, vilket typ av stålband och vilket verktyg eller maskin du bör använda dig av.

Vi hoppas att stålbandning tillåter dig förpacka dina varor på ett enkelt och säkert sätt, så att du kan både frakta och förvara det du behöver utan att det tar skada.

Stålbandning – för stark och hållbar förpackning av varor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *