Utbudet av företag som förvaltar fonder (fondförvaltare) är mycket stort. En del har ett mycket stort utbud av fonder och förvaltar extremt stora summor. Andra är betydligt mindre och erbjuder enbart ett par enstaka fonder. Ett av de mindre företagen, gällande fondutbud, är Advisor. Företaget har fondförvaltning av två olika fonder. Det enda är en multihedgefond och det andra är en global aktiefond. I jämförelse med andra fondförvaltare har Advisor ett väldigt litet utbud av fonder men det finns en tydlig förklaring till det.

PPM-förvaltning och fondförvaltning

Advisor arbetar främst med att förvalta PPM-konton. År 2017 var det ca 50.000 personer som fick hjälp av företaget att köpa och sälja fonder via sitt PPM-konto för att därigenom öka avkastningen. Det även så som företaget en gång startade. Några år senare valde man däremot att även komplettera sitt utbud med två fonder.
Det går att köpa andelar i Advisors två fonder via Nordnet och Fondtorget men den vanligaste vägen är att investering sker via PPM-valet. En orsak till det är att samtliga som har sitt PPM-innehav förvaltat av Advisor får delar av denna summa i deras fonder. Med denna struktur skapar Advisor en extra säkerhet för god förvaltning. Skulle de inte nå en acceptabel avkastning skulle detta återspegla sig i de PPM-innehav som deras kunder har. Därmed skulle de inte bara tappa externa investerare i fonden (via ex Nordnet) utan även PPM-kunder.

Två fonder med olika inriktning

De två fonder som Advisor förvaltar heter Advisor Multihedge (fond-i-fond) samt Advisor Världen (Global aktiefond). De har mycket olika gällande investeringsregler och riktning. Bland annat är Multihedge en fond som enbart investerar i hedgefonder. Dessa fonder kan även innehålla derivat samt andra liknande instrument med hävstångseffekt. Advisor Fondförvaltning förvaltar därmed dessa två fonder genom bevakning av aktier och fonder som passar fondernas inriktning. Via Nordnet och Fondmarknaden kan dessa fonder köpas och säljas. De är även valbara som PPM-fonder. Främst är det just genom PPM-förvaltningen av bolaget som Advisors fonder köps och säljs. Det är just det som skiljer Advisor mot många andra fondförvaltare.

Så fungerar Advisor Fondförvaltning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *