Takmålning gör att taket ser snyggare ut samt får längre livslängd. Men vad kan man räkna med för pris för takmålning? Det beror på…

 • Takets storlek
  Det som primärt avgör priset är takets storlek. Det avgör exempelvis åtgång av färg samt beräknad arbetstid.
 • Utformning
  Takmålning på två olika tak, med exakt samma antal kvadratmeter, kan ha helt olika pris. Orsaken är att utformningen är avgörande för hur lång tid som arbetet kommer att ta. Ett tak som är plant och relativt lågt är enklare att arbeta på än ett med många och skarpa vinklar.
 • Material
  Är det betongpannor eller plåt som ska målas? Även materialvalet påverkar pris för takmålning.
 • Prisjämförelse
  När större renoveringsprojekt planeras bör offerter tas in från flera olika företag. De allra flesta erbjuder gratis besiktning vilket innebär att hantverkare kommer och inspekterar taket och svarar på frågor. Därefter kan de ge en offert utifrån renoveringsbehov och önskemål från kunden.Genom att ta in offerter från flera företag undviks företag som tar överpriser men även de som uppenbarligen erbjuder ett pris långt under medelnivån.
  Ibland anges riktpriser på hemsidor men detta bör enbart ses som exempel och inte något som kan användas för att beräkna pris på takmålning på den egna bostaden. För ett exakt pris bör offerter tas in från flera företag.
 • Vad gör du själv?
  Hur mycket på arbetet kan du utföra själv? Prata med hantverkarna och gör upp en planering över vem som är ansvarig för vad.

Pris för takmålning i förhållande till takbyte

Oavsett takets storlek och utformning är pris för takmålning betydligt lägre än pris för takbyte. Det krävs betydligt mindre arbete och material. Trots detta är det många som väljer att byta taket när egentligen en renovering enbart behöver genomföras.

Enligt ett måleriföretag kan man räkna med ett pris för takmålning som motsvarar ca 25 % av ett helt byte. Däremot finns det självklart gränser för när renovering kan utföras och när byte behöver ske. Enklast är att be om offert från flera företag. Hantverkarna kan då inspektera förutsättningarna och avgöra vilken åtgärd som är bäst. Målning är exempelvis inte bästa alternativet om:

 • Taket har stora renoveringsbehov
  Om det är för stora renoveringsbehov kan byte istället vara det bästa alternativet.
 • Material
  Målning passar bäst vid betongpannor eller plåttak.
Pris för takmålning – Vad påverkar priset?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *