Ibland behöver ett stambyte göras väldigt plötsligt och då kan tidpunkten ofta vara ganska illa vald. När denna åtgärd behöver göras hipp som happ är det tur att det finns möjligheter att finansiera bytet av stammarna på ett smidigt sätt. Ofta kan nämligen fastighetsägaren ta ett lån där värdet på fastigheten används som säkerhet för lånet. Men om denna möjlighet inte finns och även likvida medel i övrigt saknas är situationen en annan.

Här går vi igenom följande aspekter av denna fråga:

  • Hur lång tid det tar att utföra ett typiskt byte av stammarna.
  • Huruvida relining kan vara ett alternativ eller ej.

Hur lång tid tar det att utföra ett stambyte i genomsnitt?

Det varierar förstås en hel del hur lång tid det vanligtvis tar att utföra ett stambyte. Svaret på denna fråga blir därför ungefär detsamma som om du hade frågat hur långt ett snöre är. Men vi ska ändå försöka ge dig ett någorlunda bra svar på hur lång tid det i genomsnitt tar att byta ut stammarna.

Anledningen till den stora variationen när det kommer till tidsåtgång är att det till stor del beror på vilken slags fastighet som arbetet ska utföras i. Till exempel påverkar projektets storlek den beräknade tidsåtgången. Så om det är ett lite mindre lägenhetshus eller en villa som det rör sig om kan det gå fortare. Ska arbetet istället utföras i ett större radhus eller i en stor bostadsrättsförening tar det istället lite längre tid.

Dessutom varierar tidsåtgången för ett byte av stammarna ytterligare utifrån om endast vissa av rören ska bytas ut eller hela stammarna. Ibland krävs nämligen att alla rör byts ut på en och samma gång och då brukar man även inkludera avloppsrören i golvet i källaren.

Kan det vara värt att göra en relining istället?

Om pengar saknas för ett regelrätt stambyte kan ibland relining ses som ett alternativ. Detta är en lite mer tillfällig lösning som kan skjuta upp bytet av stammarna lite på framtiden.

Det är dock inte alla företag inom detta gebit som arbetar med relining. Dessutom är detta alltså endast en snabb och tillfällig lösning som inte riktigt löser problemet långsiktigt. Det betyder att stammarna ändå kommer behöva bytas på riktigt inom en överskådlig framtid.

Så lång tid brukar ett stambyte generellt sett ta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *