Antalet så kallade enhörningar världen över, det vill säga uppstartsföretag som värderas till en miljard dollar eller mer, fortsätter att öka och de huserar inte bara i Silicon Valley, eller i Nordamerika heller för den delen. På listan över de 15 högst värderade enhörningarna i världen återfinns faktiskt ett svenskt bolag, nämligen Spotify. Så här ser topp 15-listan ut för närvarande:

1. Uber (68 miljarder dollar)
2. Xiaomi (46 miljarder dollar)
3. Didi Chuxing (33 miljarder dollar)
4. Airbnb (25,5 miljarder dollar)
5. Palantir (20 miljarder dollar)
6. Lufax (18,5 miljarder dollar)
7. Meituan-Dianping (18,3 miljarder dollar)
8. Snapchat (17,8 miljarder dollar)
9. WeWork (16,9 miljarder dollar)
10. Flipkart (15 miljarder dollar)
11. SpaceX (12 miljarder dollar)
12. Pinterest (11 miljarder dollar)
13. Dropbox (10 miljarder dollar)
14. Theranos (9 miljarder dollar)
15. Spotify (8,5 miljarder dollar)

Advisor förvaltar framgångsrikt kundernas fonder

Ett företag som investerar i såväl svenska som utländska IT-bolag, och även bolag inom en rad olika andra branscher, är den svenska fondförvaltaren Advisor. Med en långsiktig och flexibel förvaltningsstrategi som tillåter ett snabbt agerande men ändå ett långsiktigt perspektiv, har man företaget sig vara framgångsrika när det gäller att förvalta sina kunders tillgångar. Bolaget tillhandahåller tjänster inom både traditionell fondförvaltning och PPM-förvaltning, det vill säga förvaltning av de valbara fonder vi alla har tillgång till genom våra premiepensionskonton.

Även om premiepensionen med sina 13,5 procent endast är en relativt liten del av den totala allmänna pensionen, utgör den ändå en allt viktigare del av vår pension. Tack vare att den så kallade inkomstpensionen är 7,4 gånger större än premiepensionen menar många, bland annat Advisor, att man bör våga chansa lite när det kommer till premiepensionsfonderna. Bara några få procent hit och dit kan göra en enorm skillnad för den premiepension du kan ta ut när du väljer att gå i pension. Vid en ökad snittavkastning på 5 procentenheter kan under 20 år kan premiepensionen fördubblas. Den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet har sedan millennieskiftet legat på 7 procent, medan Advisors avkastning i snitt har varit 11 procent.

Svenska enhörningar

Det är inte bara Spotify och andra enskilda teknikbolag som sticker ut från den stora massan. Sverige som land ligger också i framkant när det gäller uppstartsföretag, och faktum är att Stockholm är den stad i Europa som har fått fram flest enhörningar per capita. Denna uträkning har gjorts med Stockholms stads 925 000 invånare som utgångspunkt, och innebär att endast världens teknikmecka Silicon Valley slår den svenska huvudstaden när det gäller antal enhörningar per capita. Bland dessa kan förutom Spotify även Mojang (skaparen av Minecraft), Klarna och Skype nämnas.

En annan Stockholmsbaserad enhörning är Glue, vars teknologi möjliggör för husägare och företag att öppna och stänga dörrar på distans med hjälp av en smartphone. Lifesum med den populära kaloriräknaren med samma namn är en annan, liksom apputvecklaren FishBrain med sin fiskeprognosapp. Andra enhörningar inkluderar webbsäkerhetsbolaget Detectify, podcastbiblioteket Acast, e-handelsbolaget Tictail, säljbolaget Universal Avenue, rekryteringsbolaget Teamtailor, finansappen Qapital och försäljningsföretaget Sellpy.

Det svenska IT-undrets framgångsnycklar

Mer än 20 000 teknikbolag är sprungna ur Stockholm och att svenska teknikbolag värderas högt är ingenting nytt. Redan 2005 köpte eBay upp Skype för 2,6 miljarder dollar och 2008 köptes det svenska mjukvaruföretaget MySQL upp av Sun Microsystems till priset av en miljard dollar. En framgångsfaktor för de svenska uppstartsbolagen tros vara att det internationella fokuset infinner sig i ett tidigt stadie. Eftersom Sverige är ett relativt litet land med internationella mått mätt, börjar man snart att blicka mot den globala marknaden. Det är inte ovanligt att svenska företag redan inom ett par år från starten av företaget expanderar globalt.

Andra framgångsfaktorer är tillgången på välutbildad arbetskraft och en väl utbyggd infrastruktur. Det fibernätverk som byggdes i Stockholm 1994 förser alla företag och nio av tio hem med bredband. Hela 94 procent av befolkningen använder idag internet, vilket är den fjärde högsta siffran för internetanvändande i hela världen. Drygt 91 procent av svenskarna använder internet åtminstone en gång i veckan. I Kista Science Park, där 700 techföretag håller till, finns tillräckligt mycket fiberoptiskt kablage för att runda jorden 30 gånger.

IT-branschens utsikter

IT-branschen förändras. Det blir inte bara allt svårare för nystartade teknikbolag i bland annat Silicon Valley att få investerare att lätta på lädret. Till skillnad mot för ett år sedan, lockas dessutom människor i större utsträckning till de äldre och större techbolagen snarare än till de nya startupföretagen. Företag som till exempel General Electric Company, ett bolag med en bra bit över hundra år på nacken, kan plötsligt verka mer lockande för arbetskraften än ett ungt och spännande företag som Uber.

Att ta anställning hos ett uppstartsföretag kan liknas vid att köpa en lott; det kan vara ett vinnande drag men det kan lika gärna visa sig vara en nitlott. Uppstartsföretag inom IT-branschen erbjuder ofta sina anställda en andel i företaget som lön. Om bolaget blir framgångsrikt kan naturligtvis aktierna vara värda sin vikt i guld, men risken finns också att så inte alls är fallet. Ett företag som GE är i motsats till startupföretagen att betrakta som en stabil och säker arbetsgivare. Som anställd på ett större företag går man miste om möjligheten att bli multimiljonär men får istället en stadig inkomst. I takt med att allt fler enhörningar får problem, ses de ärrade veteranerna i branschen som allt mer lukrativa alternativ.

Teknikbubbla eller enhörningsbubbla?

Eftersom tillgång på kompetent arbetskraft är en absolut förutsättning för att uppstartsföretag ska kunna skala upp sina verksamheter, kan denna trend komma att påverka även de svenska teknikföretagen. Vissa hävdar att vi har en växande teknikbubbla, medan andra menar att bubblan är begränsad till enhörningarna. Även om förutsättningarna för svenska teknikföretag i flera avseenden skiljer sig från de förutsättningar som amerikanska teknikföretag har, står det helt klart att svenska bolag, i och med den globala marknad som dessa idag verkar på, inte är isolerade. Om teknikbubblan på andra sidan Atlanten skulle spricka, skulle det förstås ge ringar på vattnet och få konsekvenser även för den svenska IT-branschen.