Truckkort är en viktig del av att framföra en truck säkert och lagligt. Med ett truckkort visar du att du har den utbildning och de kunskaper som krävs för att köra olika typer av truckar. Det är obligatoriskt att ha truckkort för att få köra truck i yrkesmässig verksamhet.

Det finns flera olika typer av truckkort beroende på vilken typ av truck du ska köra. De vanligaste är truckkort A, B och C. Truckkort A ger behörighet att köra motviktstruckar, truckkort B ger behörighet för motviktstruckar och smalgångstruckar, medan truckkort C ger behörighet för alla trucktyper. Det är viktigt att skaffa rätt typ av truckkort för den truck du ska framföra.

Utbildning för truckkort

För att få ett truckkort måste du gå en särskild utbildning. Utbildningen omfattar både teori och praktik. I den teoretiska delen lär du dig om lagar och regler, säkerhet, ergonomi och hur truckar fungerar. Den praktiska delen ger dig kunskap om hur du kör och manövrerar olika truckar på ett säkert sätt. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Giltighet för truckkort

Ett nyutfärdat truckkort gäller i 5 år. Därefter måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få kortet förnyat. Repetitionsutbildningen är kortare än den grundläggande utbildningen. Den innehåller en genomgång av de viktigaste reglerna och momenten samt praktisk körning. Genom repetitionsutbildningen säkerställs att dina kunskaper är uppdaterade. Priset för att ta truckkort varierar beroende på utbildningsföretag, men ligger oftast på 6000-10000 kr för den grundläggande utbildningen. Repetitionsutbildningarna är billigare. Många arbetsgivare betalar för sina anställdas truckkort. Som privatperson får du ibland bidrag från arbetsförmedlingen.

Fördelar med truckkort

Att ha truckkort ger flera fördelar. Det ökar dina möjligheter att få jobb inom lager, bygg och industrin där truckar används flitigt. Med truckkort på CV:n visar du att du har rätt kompetens. Som truckförare har du också ett ansvar att bidra till säkerheten genom att framföra trucken på rätt sätt. Truckkortet visar att du kan göra det.

Risker med truck utan kort

Det är olagligt och farligt att köra truck utan giltigt truckkort. Du riskerar böter och du har inte de kunskaper som krävs för att göra det säkert. Olycksrisken ökar markant om trucken framförs av en oerfaren förare. Både egendom och människor kan komma till skada. Att köra truck utan kort är aldrig värt risken. Ett truckkort visar att du genomgått nödvändig utbildning och har de färdigheter som krävs. Truckkortet ger trygghet både för dig som förare och omgivningen. Arbetsgivare och kollegor kan känna sig trygga med att du framför trucken på ett ansvarsfullt och professionellt vis. Så skaffa truckkort redan idag!

Allt du behöver veta om truckkort

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *