Stammarna i en fastighet kan bytas på lite olika sätt. På det stora hela sker dock arbetet på ett väldigt likartat sätt. Nedan kan du läsa hur ett stambyte i Stockholm vanligtvis går till. Vi går nämligen igenom de olika delarna i processen och förklarar dessa!

Processen för ett stambyte i Stockholm

Ett stambyte i Stockholm går vanligtvis till enligt följande:

  1. Inspektion av stammarna samt behovsanalys
  2. Projektering av arbetet
  3. Genomförande (d.v.s. bytet av stammarna)
  4. Besiktning av det utförda arbetet

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna!

1. Inspektion av stammarna samt behovs analys

I det första steget av ett stambyte i Stockholm sker en inspektion och en behovsanalys. Detta görs av en expert som har till uppgift att kontrollera huruvida stammarna behöver bytas eller ej. I samband med inspektionen fastställer man rörens skick och när i tiden dessa kommer behöva ersättas.

2. Projektering av arbetet

Nästa steg är att göra en projektering. I detta steg samlas fakta in om fastigheten samt åtgången på material m.m. Här beräknas bland annat åtgången av rörstammar samt andra rör och vattenledningar. Även storleken på de olika rören tas med i beräkningen.

3. Genomförande (d.v.s. bytet av stammarna)

När arbetet har projekteras är det dags att genomföra detsamma. Det är en komplicerad uppgift att byta stammarna i en fastighet. Därför bör detta arbete bara göras av personal som är licensierad och vet vad de gör.

Själva arbetet är omfattande och innefattar bland annat att väggar och golv rivs för att frilägga rören. Sedan byts stammar och rör för tappvatten och avlopp ut. I det sista steget av genomförandefasen återställs sedan väggar och golv samt de ytskikt som har påverkats. Dessutom monteras den nya inredningen i badrum och toaletter samt i kök, om köket har inkluderats i arbetet.

4. Besiktning av det utförda arbetet

Ett stambyte i Stockholm är inte komplett utan en besiktning. Efter avslutat arbete besiktas därför det jobb som har gjorts. Detta är en kontroll som säkerställer att allt har gått rätt till samt att arbetet är av god kvalitet.

Ett stambyte i Stockholm är en omfattande process

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *