Influencers vill primärt skapa content och ha kontakt med sina följare – inte skapa affärsrelationer och skriva avtal. En E-handlare vill primärt marknadsföra och sälja sina produkter – inte ha kontakt med influencers och diskutera lösningar. Det är här en influencer marketing byrå kommer in i bilden. Denna byrå kan ses som ”bryggan” mellan dessa parter. En brygga som skapar vinnare på bägge sidorna.

Så arbetar en influencer marketing byrå

Det som kännetecknar en influencer marketing byrå är att de har kontakt med ett stort nätverk av influencers. De har även statistik på antal följare, år i branschen och prisnivåer. Därmed kan de erbjuda följande tjänst:

  1. Företag vill marknadsföra varumärke/produkt
    Exempelvis kan en E-handlare som vill marknadsföra en ny produkt kontakta en influencer marketing byrå för att nå ut med en bred marknadsföring. Byrån diskuterar med kunden kring vad målet är med marknadsföringen, målgrupp, ekonomiska resurser osv. Detta för att skapa sig en tydlig bild över vilken influencer som skulle passa bäst resultat.
  2. Kontakt och avtal
    En influencer marketing byrå kan ta ansvaret för hela processen som följer. Detta med att kontakta berörd influencer och presentera ett passande samarbetsavtal. Därutöver diskutera olika upplägg samt följa upp att det utförts enligt avtalet. Men det finns även byråer som låter kunden välja. Antingen tar de hand om hela processen – eller så får kunden själv kontakta berörd influencer och komma överens om ett avtal.

En brygga mellan kund och influencer

För företagaren
För företagaren som vill nå ut till nya kunder tillför en influencer marketing byrå mycket värdefulla kontakter. Det är även mycket ofta som företagaren låter byrån ta hand om hela processen vilket därmed skapar en säkerhet då de är väl insatta i vad olika inlägg på social media bör värderas till osv. Att själv söka upp, skapa kontakt, skriva avtal och följa upp är betydligt mer tidskrävande.

För influencern
För influencern är en influencer marketing byrå en tydlig och effektiv väg till inkomst. Genom att vara med i deras databas blir de kontaktade för uppdrag betydligt mer ofta än om de förlitat sig på att företagare ska kontakta dem. För influncern innebär dessa uppdrag även högre säkerhet. Detta genom att byrån på flera olika sätt säkerställer att kunden betalar för de uppdrag som förmedlats.

Influencer marketing byrå – Bryggan mellan kunden och influencer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *