Många företag, både stora och små, använder sig av kamerabevakning som en del av säkerheten. Kameror kan bland annat hjälpa till att förebygga brott som till exempel:

  • Inbrott
  • Skadegörelse
  • Stöld

Har man dessutom valt att låta kamerorna ingå i ett larmsystem kopplat till larmcentral så kan rätt hjälp skickas till platsen snabbt, om något skulle hända. Läs mer om kamerabevakning för företag här.

Kamerabevakning – för säkerhetens skull

Det finns flera fördelar med att använda kamerabevakning som en del av säkerheten på ett företag. För det första kan det minska risken att bli utsatt för brott över huvud taget – men skulle det ske ändå finns då en större chans för uppklarande av brottet. Eftersom kamerorna fångar upp det som händer är det enkelt att både bevisa och klara upp vad som skett – och dessutom finns en chans att identifiera och knyta gärningsmannen till brottet.

Använder man kamerabevakning som en del av ett larmsystem som är uppkopplat till larmcentral, vilket är vanligt bland företagare, kan rätt hjälp skickas till platsen snabbt. Larmoperatörerna kan, med hjälp av kamerorna, se exakt vad som händer och kan utefter det antigen skicka ut väktare eller tillkalla polis.

Kameror inomhus och/eller utomhus

Hur man ska tänka kring kamerabevakning och placering av kameror beror dels på vilken typ av verksamhet det gäller, och dels på hur lokalen och området ser ut. Är det en ”vanlig lokal” och där verksamheten enbart håller till inomhus kan kamerabevakning just där vara det enda som behövs. Kameror inomhus kan bland annat skapa en tryggare arbetsmiljö för anställda samtidigt som det som sagt minskar risken för att bli utsatt för brott.

En verksamhet som håller till helt eller delvis utomhus kan såklart ha nytta av att ha kamerabevakning även där. Kanske förvaras varor, fordon eller någon annan typ av tillgångar på området utanför lokalen – då kan det vara värt att ha ett vakande öga där. Oavsett hur behovet ser ut, om man som företag behöver kameror inomhus, utomhus eller på båda platserna, kan man få bra hjälp att ta fram skräddarsydda lösningar – både vad gäller val av kameror men också med vilka åtgärder som kan ordnas vid brott. Bland företag är det som sagt vanligt att ha kameraövervakning som en del av ett säkerhetssystem och med det alltså låta det vara uppkopplat till en larmcentral.

Kamerabevakning – för företag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *