Rättegång.net anges vara ”din guide till rättegångar”. Detta genom att de, via olika artiklar om juridik, förklarar förloppet före, under och efter en rättegång.

Vilka slags artiklar hittas på webbplatsen? Vilket språkbruk används? Vilka är målgruppen?

Vilka slags artiklar om juridik?

Som inledningen anger ligger fokus på artiklar inom juridik som är kopplade till en rättegångsprocess. Men det är en process som är relativt lång:

  • Ett brott begås
  • En polisanmälan sker
  • Tingsrätten tar upp ärendet
  • Eventuella överklaganden sker
  • Hovrätt och Högsta domstolen tar eventuellt upp det
  • Domen får laga kraft

Det är därmed ett mycket brett område som artiklarna berör. Däremot är det fokus på humanjuridik dvs. juridiska frågor där en privatperson är inblandad. Detta till skillnad mot affärsjuridik.

Exempel på artiklar

Brottmålsadvokaten lämnar aldrig din sida

En av många artiklar om juridik där yrkesrollerna advokat eller åklagare lyfts upp utifrån etik, arbetssätt och vad man som målsägande kan förvänta sig. I detta fall är fokus främst på hur brottmålsadvokaten ska hjälpa personen på bästa sätt, oavsett om personen har erkänt sitt brott eller inte.

Var noga med vilken advokat ni anlitar

Är det skillnad på arbetssätt, pris och bemötande mellan olika advokater? Absolut! Dessutom är det även stor skillnad i erfarenhet och kompetens. Det är alltså viktigt att välja rätt advokat för att öka sina chanser att vinna målet

Så går en tvist till gällande omvårdnad

När man kommer överens, inte kommer överens eller när en tvist i tingsrätten får avgöra vårdnaden… Skilsmässa, med barn inblandade, är ofta slitsamt för alla parter. Än värre blir det när föräldrarna inte kan komma överens vem som ska ha vårdnaden.

Webbplatsens målgrupp

  • Privatpersoner

Målgruppen med bloggen/webbplatsen är privatpersoner som vill läsa artiklar om juridik – med ett enkelt språk. Det är tydligt att de som skriver artiklarna medvetet väljer bort svårare juridiska begrepp för att därmed nå privatpersonerna.

  • Inför, under och efter rättegång

Precis som namnet på webbplatsen visar, Rättegång.net, är fokus på vad som händer innan, på och efter en rättegång. Men det innebär även att det går att hitta artiklar om juridik inom de allra flesta inriktningarna.

Nackdelar…

Alla webbplatser som har faktabaserade artiklar har fördelar och nackdelar. Nackdelarna med Rättegång.net handlar framförallt om användarvänligheten och sökmöjligheten. Det hade helt klart varit enklare om de olika artiklarna varit kategoriserade samt att författaren hade nämnts med namn i slutet av varje artikel.

Vilka slags artiklar om juridik hittas på Rättegång.net?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *