Genom att arbeta som hyrläkare, eller stafettläkare som det kan kallas, får man en unik chans att uppleva olika arbetsplatser och uppdrag under en kortare eller längre tid. På så sätt hålls de praktiska kunskaperna aktuella, och det finns goda möjligheter till fortbildning i form av att delta i seminarier och kurser. Eftersom en hyrläkare i regel kommer in och räddar upp när den ordinarie personalen inte riktigt räcker till tenderar hyrläkare att få mycket uppskattning för sin insats, både från kollegor och vårdtagare.

Tre saker att känna till för hyrläkare

  • Uppdraget som hyrläkare är en unik möjlighet för läkare i olika stadier av sin karriär att få en stimulerande arbetsplats, få känna sig behövda och att få göra riktig skillnad, varje dag. Genom att ibland byta såväl arbetsplats som uppgifter skapas en variation i arbetet som många värdesätter som en av de stora fördelarna med att vara hyrläkare.
  • Hyrläkare får i regel mer klinisk tid och mindre administration, vilket de allra flesta tycker är en stor fördel med att arbeta som hyrläkare. Detta gör också att den kliniska erfarenhetsbanken snabbt byggs upp för läkaren i fråga, vilket bidrar både till det professionella självförtroendet och till vårdinsatserna som läkaren kan utföra.
  • För den som är nyfiken på att jobba i Norge erbjuds även tjänster i vårt grannland, med olika uppdragslängd. Det är fullt möjligt för en hyrläkare att ta jobb såväl i Sverige som Norge, vilket ytterligare bidrar till variation och nya upplevelser genom arbetet.

Ersättning för en hyrläkare

Eftersom det innebär en del uppoffringar att arbeta som hyrläkare är ersättningen i regel god, och kan i somliga fall även inkludera både resor och boende. Lönen beror på uppdraget, men också på den aktuella läkarens erfarenhet och löneanspråk. Det är ofta en ekonomisk fördel att arbeta som hyrläkare, och innebär mycket stor flexibilitet för arbetstagaren. Detta är perfekt för en person som lever ett aktivt liv och värdesätter sin fritid, men också en bra lösning både för en ung läkare som ännu inte har bildat familj, eller senare i livet när barnen har flyttat hemifrån.

Skaffa unik erfarenhet som hyrläkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *