Att köpa ett nytt fritidshus hos en återförsäljare som erbjuder totalentreprenad är smidigt och enkelt. Genom att välja ett ”nyckelfärdigt” hus är allt helt klart när nycklarna lämnas över. Många av dessa återförsäljare presenterar ett pris för totalentreprenad på sin hemsida – men det kan ändå tillkomma vissa kostnader. Som kund är det viktigt att läsa på och förstå vad som kan höja det totala priset.

Transport- och lyftkostnader av fritidshus

I priset ingår generellt transport- och lyftkostnader upp till en viss summa. Bor kunden på en ö eller på en mycket svåråtkomlig plats kan det helt enkelt kosta mer att få allt byggmaterial på plats. Därmed kan det även förekomma klausuler som anger att företaget får ta ut högre avgift vid dessa tillfällen. De som bor otillgängligt bör nämna detta redan när offert beställs på fritidshus för att slutpriset ska blir mer relevant.

VVS och el

På samma sätt som att det ingår transport- och lyftkostnader upp till en viss summa så ingår arbete för VVS och el upp till en viss summa. Det som primärt kan resultera i högre kostnad är hur lång dragning det behöver göras för el, vatten och avlopp. De som vill ställa upp ett fritidshus i närheten där det finns kommunalt avlopp bör alltså inte behöva förvänta sig någon extrakostnad.

Markarbete – sprängning?

Även markarbete ingår vid totalentreprenad för fritidshus. I likhet med punkterna ovan finns däremot begränsningar. Normalt markarbete innebär inte att större stenblock behöver sprängas bort men det är omöjligt att veta vad som finns under markytan och om sådant arbete behöver utföras. Även detta kan alltså resultera i högre totalkostnad.

Dräneringskrav

Om tomten har mycket dagvatten kan dräneringskrav uppstå. Kommunen kan även ha krav på att dränering måste ske på vissa tomter.
Ytterligare övriga kostnader vid uppförande av fritidshus:

  • Kontrollansvarig
  • Avgifter för bygglov och andra ansökningar
  • Energiberäkning
  • Sotarintyg

Information och kommunikation

För att inte stora oväntade utgifter ska uppstår är det viktigt att som kund vara insatt i vad ett fritidshus kostar gällande material och arbete samt vilka kringliggande kostnader som kan uppstå. Det bästa är att ha en rak och tydlig kommunikation med företaget som säljer detta fritidshus och förväntas bygga upp det på plats. Som punkterna ovan visar kan de inte med säkerhet säga om extrakostnader kommer uppstå förrän de exempelvis påbörjat markarbetet men riktpris och tidigare kunders pris kan ändå ge en viss riktning.

Fritidshus med totalentreprenad – Vad kan höja priset?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *