Allt fler tjänster och funktioner läggs i molnbaserade lösningar. Det gäller såväl backuplagring som servrar, telefonväxlar och hanteringsverktyg. Det finns en rad fördelar av dessa arbetssätt. Bland annat blir verksamheten inte sårbar i samma utsträckning. För de som har behov av mobila lösningar är verksamheten också flyttbar i sin helhet. Soluno BC är ett av de många företag som jobbar med molnbaserade lösningar. Till skillnad från många andra har de valt att utveckla fristående och kompletta tjänster inom de områden var övriga aktörer erbjuder dessa som tillägg i befintliga lösningar. Resultatet är effektiva och stabila system som tål att utmanas.

Om vi för en stund väljer att blicka tillbaks på huvudfrågan om molnbaserade tjänster finns det tydliga fördelar både för verksamheter och mindre företag. Initialt är det en fråga om kostnader för hårdvara vilka man helt undviker. Genom att använda sig av en molnbaserad växellösning finns inga direkta investeringar förknippade med tjänsten. Den tekniska utrustning som krävs för att kunna hålla uppe systemet, ligger utanför kundens företag. På så vis kan man få tillgång till en snabbare och stabilare växel utan att behöva köpa in teknik. Administration och hantering av hela systemet utgår ifrån ett användarvänligt gränssnitt där man kan hantera såväl ärenden som projekt.

Fritt och utan krav

När man tittar på växelsystem är det viktigt att man inte sammanblandar detta med abonnemang och operatörer. Det finns vanligtvis inga som helst krav på vilken operatör man skall använda sig av. Växeln är utanför denna kedja och fungerar bra oavsett om ni byter tjänster i övrigt. Väljer man tjänster från Soluno BC ringer man för övrigt gratis inom det egna nätet vilket innebär en rad fördelar för en mobil verksamhet.

Att använda sig av en professionell växeltjänst innebär mer än att bara koppla samtal. Detta blir en viktig del i den infrastruktur som utgörs av kommunikationen internt och externt. För de som har mycket kundrelationer och täta kontakter, kan en molnbaserad växeltjänst öppna för en rad möjligheter att vårda sina kunders affärer. Att positionera sig och jobba med varumärke är också en naturlig del av att effektivisera och utveckla den infrastruktur som är viktig.

Soluno växeltjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *