När ett reliningsarbete utförs är det mycket viktigt att besiktning sker på ett korrekt sätt. I vilken omfattning krävs relining besiktning i Trelleborg och vilka bör utföra arbetet? En guide av en konsult ger svar på dessa frågor – vilka sammanfattas nedan.

När sker besiktning?

  • Under arbetets gång
    Eftersom felaktigt arbete inte kan korrigeras i efterhand (utan mycket stora kostnader) är det viktigt att inspektion sker löpande under arbetets gång. Detta både utifrån arbetsmetod och arbetsmaterial. Om allt dokumenteras blir det även enkelt att i efterhand se hur arbetet utförts och hur eventuell renovering kan ske. Det finns branschregler att följa kring dokumentation och kontroll både av specifika arbetsmoment och vilka material som ska används.
  • Efter slutfört arbete
    Besiktning sker även efter utfört arbete. Ett oberoende företag genomför filmning av rören varpå denna film sedan grundlig ska granskas av professionella besiktningsmän. Själva kontrollen av dessa filmer kan ske av företag över hela Sverige då den kan skickas digitalt.

Konsulten sammanfattar vikten av kontroll med att ”varje meter ska granskas och besiktas”. Det är alltså av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. I annat fall är risken större att framtida vattenskador uppstår. Vid ett eventuellt försäkringsärende finns även fördel att kunna påvisa hur arbetet har utförts och att det har skett av certifierade hantverkare.

Välja företag i Trelleborg för besiktning vid relining

Det är inte bara viktigt besiktning sker – det ska självklart även ske på ett korrekt sätt. Att som kund däremot veta vilka företag som har gott rykte och följer gällande branschregler är svårt. En väg är att enbart anlita certifierade företag. I detta fall är det BRiF-certfiering som kan kontrolleras. BriF är en förkortning för Branschföreningen för Relining i Fastigheter. Via föreningens hemsida går det lätt att filtrera fram vilka företag i Trelleborg som har denna certifiering.

Källa: Reliningkontroll.se

Reliningkontroll är en ”oberoende projektpartner” och hjälper därmed kunder med allt från förinspektion till slutbesiktning. Företaget har sina huvudkontor i Göteborg och Malmö – därav att de exempelvis utför arbete i Trelleborg, Helsingborg och andra städer i södra Sverige.

Texten ovan är en kortare sammanfattning av deras presentation av relining. Den ska enbart ses som en överblick över vad besiktning innebär och inte en komplett beskrivning av varje enskilt moment. Målet är att förmedla vikten av att detta sker inom flera moment inom relining och att man som kund bör vara noga med att välja rätt företag inför dessa uppdrag.

Konsult i Trelleborg guidar kring besiktning vid relining

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *