Med ett reningsverk i miniformat kan du som har ett enskilt avlopp rena avloppsvattnet från din fastighet. Principen för ett sådant är densamma som för de större kommunala avloppen. Det rör sig dock förstås om en mindre mängd vatten som kan renas och därför lämpar den sig bäst för enskilda fastigheter. Du kanske föreställer dig att det är dyrt – faktum är dock att du kan hitta ett minireningsverk till ett bra pris som verkligen inte avskräcker!

Ett minireningsverks pris är inte hela kostnaden

När du väljer bland olika minireningsverk med pris som passar din plånbok behöver du känna till en sak. Ekonomin kring en investering av detta slag stannar nämligen inte vid enbart inköpspriset. Utöver denna kostnad tillkommer även ytterligare kostnader för systemet. Exakt hur stora dessa är beror på flera olika förhållanden kopplade till din fastighet.

Generellt sett kan man dock säga att de relaterade kostnaderna även inkluderar:

  • hjälp med ansökan för att få installera systemet
  • ditt minireningsverks pris (inköpspriset)
  • anläggandet av minireningsverket
  • efterbehandling
  • slamtömning (sker vanligtvis 1-3 gånger om året)
  • el och fällningskemikalie
  • service och tillsyn av reningsverket

Med det sagt kan det ofta löna sig i längden att investera i ett minireningsverk om dess pris är rimligt. Det finns nämligen flera fördelar med att använda sig av ett alldeles eget reningsverk. Vilka är då dessa, kanske du undrar? Läs vidare så ska vi kasta ett ljus på dem!

Fördelarna med ett reningsverk i miniformat

Fördelarna med att installera ett system av detta slag är flera. Två av de viktigaste är att:

  • Tekniken är kompakt och som namnet antyder tar ett minireningsverk ganska liten plats.
  • Denna typ av produkt kan rena fosfor på ett effektivt sätt.

Med det sagt finns det naturligtvis även vissa nackdelar. Till exempel är tekniken ganska känslig – den behöver underhållas och servas på regelbunden basis. Detta görs lämpligast av en sakkunnig och är i regel inget som du själv bör göra. Som vi har varit inne på ovan tillkommer även flera kostnader utöver minireningsverkets pris. Driftskostnaderna inkluderar men är inte begränsade till slamtömning.

Så innan du gör din investering bör du läsa på och vara säker på att du är medveten om vad du ger dig in på!

Välj bland minireningsverk med pris som lockar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *