Att driva verksamhet inom fastigheter innebär en rad uppgifter gemene man har svårt att se utan att själva ha erfarenhet från branschen. Allt ifrån underhåll till skötsel, energianskaffning och personal är viktiga områden som behöver prio för att fungera som tänkt. Det är få fastigheter som drivs helt och hållet av ägargruppen och att ta in extern hjälp med fastighetsskötsel hör därför till det vanliga. Hållbar fastighetsförvaltning är ett förhållandevis nytt begrepp i branschen och någonting man inte hittar utan att veta vad man söker efter. Att välja fastighetsförvaltare med omsorg kan dock visa sig vara en av de bättre investeringarna man kan göra. Både ur hållbarhetsperspektiv sett till miljön, men också i fråga om kundnöjdhet.

Hållbar fastighetsförvaltning

Det finns en rad resurser som används flitigt i såväl privata som kommersiella fastigheter. Allt ifrån energi till vatten och värme innebär kostnader för underhåll och installation. De som jobbar inom ramen för vad som kallas hållbar fastighetsförvaltning är behjälpliga i valet av de leverantörer och system som används. Det går att göra stora besparingar på sikt genom att satsa på teknik som har en bättre hållbar livscykel. Även i de fall en sådan installation kan kosta mer initialt, går det att över tid räkna hem dessa extrakostnader. För att hitta rätt och kunna navigera i djungeln som omger dessa frågor, kan en aktör inom hållbar fastighetsförvaltning vara behjälplig. Det åligger dessa aktörer att hålla sig up to date med vad som händer på denna front. Vidare kan de utgöra en ovärderlig partner när det kommer till avtal och upphandlingar.

Hållbar fastighetsförvaltning ser till alla delar av fastigheten, dess nytt och funktion. Trädgårdsskötsel och estetisk vård av fastigheten är inget undantag. Genom att jobba med alla delar av fastighetsförvaltningen utgör dessa aktörer inom fastighetsförvaltning en direktkontakt och ett ”öra mot marken” för den som driver fastighetsföretag. Att nå balans i verksamhetens alla delar är således inte begränsat till ekonomi och siffror avgränsat från övriga värden i organisationen. Balansen bygger på hållbarhet och helhetsperspektiv. Miljöarbetet är en viktig del för att kunna hävda sig i framtiden både etiskt och vad gäller pengar. Det är i gränslandet av alla dessa värden och som en bro från äldre till nyare som hållbar fastighetsförvaltning agerar.

Förnyelsebara resurser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *