Excel finns installerat på praktiskt taget alla datorer, och programmets kapacitet för manipulation av data gör det till ett bra verktyg för business intelligence. Dessutom är detta kalkylprogram från Microsoft lätt att lära sig, inte minst om du går en excelutbildning i programmet. Många av oss har redan använt programmet och är bekanta med det, men genom att gå en utbildning i Excel kommer du att bli betydligt mer bekväm i programmet.

Den låga kostnaden som Office-paketet medför, kombinerat med den stora kapaciteten som Excel har, gör att programmet är särskilt lämpligt för mindre och medelstora företag. Excel kan användas som ett enkelt verktyg för att importera och kombinera data från olika källor, vilket kan utgöra en grund för företagets business intelligence-strategi. Med hjälp av PowerPivot, ett gratis tillägg till Excel från Microsoft, kan du dessutom göra programmet än mer kraftfullt. PowerPivot gör det nämligen möjligt att skapa instrumentpaneler, och tillägget låter dessutom användare att omvandla större mängder data från i princip vilken källa som helst till användbar information som du kan manipulera med de välbekanta Excel-funktionerna.

Instrumentpaneler för visualisering av data.

Instrumentpaneler används inom business intelligence för att visa data som till exempel försäljning inom ett visst område under en viss tidsperiod, med hjälp av tabeller och diagram. Ett småföretag kan exempelvis visa en specifik produkts försäljningsintäkter under en treårsperiod i ett format som är enkelt för oss människor att läsa och fatta beslut utifrån. En instrumentpanel kan ge ett företag en enda sida att gå till för att hämta nyckeltal, samt hantera siffror och statistik på en skärm. Gränssnittet är anpassningsbart och småföretag kan importera data i realtid från flera olika källor. PowerPivot låter dessutom företag att föra in data lokalt, från företagets databas till Excel, vilket ger användaren kontroll över sin business intelligence och dessutom möjliggör för användaren att anpassa denna.

PowerPivot-fönstret lever inuti Excel och gör det möjligt för användare att importera data från databasen. En användare kan till exempel ställa en fråga för att extrahera specifika uppgifter. PowerPivot efterfrågar då denna information från databasen, hämtar den och gör den tillgänglig i Excel-arket, där en flik skapas för varje element. Med hjälp av den information som presenteras underlättas beslutsprocessen. Om du vill veta mer om hur du kan använda Excel som ett verktyg för beslutsstöd, kan det vara en god idé att gå en excelutbildning. Utbildningsföretag som tillhandahåller excelutbildningar kan ofta skräddarsy en excel utbildning efter just ditt företags behov.

Excel som beslutsstöd
Märkt på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *