Kan jag rita konstruktionsritningar själv?

Ja, du kan välja att själv rita konstruktionsritningar, och andra ritningar, helt själv och därmed undvika att betala ett konsultbolag för denna hjälp. Men det krävs att ritningarna är fackmannamässigt korrekta – vilket inte är lätt för en lekman så det kan vara bättre att vända sig till professionella för dina konstruktionsritningar.

För att kunna få bygglov kräver kommunen in ett par olika ritningar som därmed visar hur byggnaden kommer att se ut. Vilka ritningar som måste bifogas ansökan beror på vad som ska byggas, byggnadens storlek och omgivning. Det finns ingen lag som anger att konsultbolag måste rita dessa. Kommunen kan däremot ställa vissa krav.

  • Fackmannamässigt

De ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt genomförda. Om du väljer att rita dina konstruktionsritningar själv ska dessa alltså uppnå en liknande standard som om fackmän hade genomfört jobbet.

  • Storlek

Kommunerna kan ha krav på hur stora ritningarna får vara. Stockholm Stad har exempelvis gränsen som anger att de måste vara ”nedvikta till A4”.

  • Kortinfo i höger hörn

Längst ner på konstruktionsritningarna ska det framgå information om byggnaden som ritningen gäller. Det gäller exempelvis fastighetsbeteckning, skala, ritningstyp och vem som har skapat ritningen.

  • Ritat på blankt papper

Stockholm Stad kräver även att alla ritningar är utförda på blankt papper. Det får alltså inte ske på rutat eller randigt papper då dessa linjer annars kan misstolkas tillhöra ritningen.

  • Skalenligt

Alla ritningar måste vara skalenliga eftersom kommunen tydligt ska kunna se hur byggnaden kommer att se ut – i vissa fall även till dess omgivning.

Vad visar konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar benämns ofta som K-ritningar och beskriver detaljerat den tekniska lösningen för byggnationen. Därmed framgår det vilket material som ska användas, tjockleken på bärande konstruktion och vilken fästanordning som används. På detta sätt kan kommunen avgöra om byggnationen är korrekt byggd utifrån brandskydd och funktion.  Hur detaljerad ritningen behöver vara beror på konstruktionens komplexitet.

Köpa ritningar

Då det är ett flertal krav som måste vara uppfyllda för godkända konstruktionsritningar väljer de flesta att köpa in denna tjänst från en byggkonstruktör eller arkitekt. I förhållande till den totala kostnaden för en ombyggnation är ritningen en mindre kostnad. Att ha väl utförda ritningar underlättar inte bara möjligheten att snabbt få bygglov utan kan även användas i kontakt med byggbolag. Med ritningarna kan de enklare avgöra pris på arbetet utifrån material och arbetsåtgång.

Kan jag rita konstruktionsritningar själv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *