BluePeak-logga.jpg  
comm_1_search_icon
   

Välkommen till utbildningsföretaget BluePeak

dsc_3182-2.jpg

BluePeak AB utvecklar, marknadsför och genomför företagsutbildningar och tjänster som syftar till kompetensutveckling och personalförsörjning i företag och orgaisationer.
Företaget utvecklar kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Företaget Yrkeshögskolan i Hallberg är, en bifirma inom BluePeak AB, som marknadsför och genomför yrkeshögskoleutbildningar främst inom Vatten-, Miljö- och Bioenergibranscherna.

Kunder är Stiftelser, Statliga myndigheter, Kommuner och Företag.

Utbildningarna är avstämda mot arbetslivets behov av kompetensförsörjning och sker i samverkan med branscher, kommuner, regionförbund och företag.

Utbildningsprogrammen motsvarar de kompetenskrav som arbetslivet ställer på kvalificerade medarbetare främst inom produktion, drift, underhåll, säkerhet, projektering, arbetsledning och affärskompetens.

Yrkesutbildningarna är eftergymnasiala, arbetslivsanknutna och utvecklingsinriktade.

Yrkesutbildningarna fördjupar och specialiserar deltagarnas yrkeskompetens samt är väl avstämda mot den dynamiska utvecklingen hos företagen inom respektive bransch.

Yrkesutbildningarna är inte akademiska eller forskningsinriktade i traditionell mening.

Utbildningarna levereras med rätt pedagogik och metoder och med rätt innehåll och kvalitet så att de motsvarar eller överträffar arbetslivet förväntningar och behov.

Studerande upplever utbildningarna som effektiva, målinriktade med rätt innehåll och kvalité.

Omfattnigen av utbildningarna kan variera mellan 1 till 3 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller den studerande examensbevis på olika nivåer, enligt lag och förordning utfärdat av regering och riksdag.

Allmän information om utbildningar


Satsa på branscher som behöver dig!

Bakgrunden är de studier som branschföreningar genomför om medlemsföretagens behov av arbetskraft och personalförsörjning.

Inför expansion, utveckling och generationsskifte uppstår stora behov av kompetenta medarbetare.

De som utbildar sig inom Vatten- Miljö- Energiteknikområdena på yrkeshögskolan i Hallsberg, går efter genomförda studier direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta.

VA-branschens åldersstruktur har länge betraktats som en tickande bomb, vilket medför stora möjligheter till anställning för folk med rätt utbildning.

Senast uppdaterad 2014-03-24